De winnaars van de Matexi Award zijn bekend.
Ontdek wie het zijn.
De winnaars van de Matexi Award zijn bekend.
Ontdek wie het zijn.
Matexi Award

Winnaars 2017

In 2017 beloonde Matexi 4 initiatieven met een mooie geldsom.
Echo's uit de wijk
Publieksprijs - 2017

Een erg origineel en tevens goed onderbouwd sociaal-artistiek project in twee Gentse (19de-eeuwse gordel) wijken.

Dorpspunt in Beveren aan de IJzer
Juryprijs - 2017
‘Dorpspunt in Beveren’ is een plek waar inwoners uit het dorp elkaar kunnen ontmoeten en diensten terugvinden die uit het plattelandsdorp waren verdwenen. Bewoners vonden een bondgenoot in De Lovie, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.
Compostage de la Cité du Flot
Juryprijs - 2017
Jaar na jaar liet de netheid in deze sociale woonwijk met 16 woonblokken en een paar honderd bewoners, meer dan te wensen over.

Publieksprijs

Quand les zoziaux / Tussen de mussen
Publieksprijs - 2017
Met dit verrassende, prikkelende en veeltalige stadsspel willen de partners in dit initiatief de sociale cohesie in de verschillende wijken versterken.

Laureaten 2017

Onderstaande projecten werden genomineerd maar haalden het nét niet. Toch verdienen deze buurtverbindende initiatieven een eervolle vermelding.
Bachten de route
Een verwaarloosde tunnel geeft toegang tot de boeiende buurt ‘Bachten de route’, gelegen aan een toeristische fiets- en wandelroute. De bewoners willen zélf die tunnel omvormen tot een aangename toegangspoort tot hun buurt, door middel van verfraaiing o.a. met street art en een openluchtbibliotheek.
Dorpshuis ’t Kruispunt

Toen in dit afgelegen gehucht het laatste dorpscafé zijn deuren sloot, verloren de buurtbewoners en de verenigingen hun ontmoetingsplaats. Buurtbewoners namen zelf het heft in handen en ‘eigenden’ zich het café toe. Het werd een plaats voor ontmoeting, dienstverlening, communicatie enz. Het project wordt gedragen door een grote en diverse groep vrijwilligers.

Jardin de l'Abbé Firket

Een samenwerkingsverband van verenigingen en bewoners, die samen met het stadsbestuur al jaren activiteiten organiseren in dit park, wil deze ruimte heroveren als publiek bezit voor een cocktail van ‘recreatie, lekker eten, ontmoeting... en Ravel’. Ze zorgen zelf voor de nodige middelen om dit project te realiseren.

Samentuin Hof ten Kouter

Het OCMW en een woonzorgcentrum stellen hun tuin ter beschikking van de buurtbewoners om samen (ecologisch) te tuinieren. Op een vanzelfsprekende, aangename wijze ontstaan er vele, niet in het minst intergenerationele contacten en groeien er nieuwe vriendschappen en banden.

Solidariteit 31/5

De zware wateroverlast van 31/5/2016 was het signaal voor de bewoners om gezamenlijk het roer in handen te nemen. Het resultaat is een concreet draaiboek voor een rampenplan op maat van de wijk, waardoor warme solidariteit en inzet efficiënt en effectief worden geregisseerd. Inmiddels ontstonden er nieuwe initiatieven, o.a. ‘Hartaanval? Uw buur is onderweg’.

Solidaroctiau

De aankondiging dat het buurthuis zou sluiten prikkelde de bewoners om zelf initiatief te nemen: hun enige plaats voor ontmoeting en buurtactiviteiten mocht niet verdwijnen. Daarom bouwen ze aan een nieuwe, eigen plek om een veelheid van initiatieven en activiteiten te organiseren, gericht op alle bewoners uit de buurt.