De winnaars van de Matexi Award zijn bekend.
Ontdek wie het zijn.
De winnaars van de Matexi Award zijn bekend.
Ontdek wie het zijn.
Matexi Award

Winnaars 2016

In 2016 beloonde Matexi 4 initiatieven met een mooie geldsom.
Elisabethwijk – Levende Zielen
Publieksprijs - 2016
De bewoners van de Elisabethwijk maakten samen een fictieve kortfilm in de Paterssite, die de komende jaren wordt herbestemd en herontwikkeld.
Kippegem
Juryprijs - 2016
Kippegem is een pop-up ontmoetingsplaats op een centraal plein in de Roeselaarse wijk Krottegem.
La Place Verte
Juryprijs - 2016
De stad Doornik besliste, met steun van Europa en het Waalse Gewest, om de Place Verte in Doornik om te vormen tot een “urban lifestyle point”.

Publieksprijs

De Pretcamionette
Publieksprijs - 2016
Het project “Pretcamionette” in Herenthout, op initiatief van het OCMW, bestaat uit een bus vol spellen die elke woensdag in kansarme wijken langskomt.

Laureaten 2016

Onderstaande projecten werden genomineerd maar haalden het nét niet. Toch verdienen deze buurtverbindende initiatieven een eervolle vermelding.
Buurtgezellen

Door het project ‘Buurtgezellen’, dat een samenwerking is tussen RIMO Limburg en de gemeente Neerpelt, houden inwoners op vrijwillige basis contact met anderen in de buurt. Ze bieden hulp aan voor kleine taken en zorgen voor gezelschap. Rond de keukentafel worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het vuil buitenzetten, de was ophangen of de planten water geven. Deze taken blijven een aanvulling op het bestaande zorgaanbod en de matching tussen buurtgezellen en hulpvragers wordt verzorgd door een coördinator van het zorgnetwerk.

De Kruitfabriek & De Kruittuin

Vroeger was het een televisieprogramma, vandaag een buurtontmoetingsprogramma op een stadsvernieuwingssite. Dankzij De Kruitfabriek & De Kruittuin wordt een nieuwe buurt met 950 wooneenheden geflankeerd door werkstudio’s, een evenementenplek en cultuurruimte, en draagt het als nieuwe creatieve ontmoetingsplek bij tot een positieve beeldvorming over grootschalige stadsvernieuwing. De Kruitfabriek is een initiatief van Vilvoorde Development in samenwerking met de Stad Vilvoorde en uitgebaat en vormgegeven door Madlion.

Fantastische buur(t)

Het project “Fantastische buur(t)” in Astene is een initiatief van beweging.net met steun van KWB en de gemeente, waarbij de inwoners een deurhanger aan de deur van hun buren kunnen hangen met complimenten om uit te leggen waarom hun buren de beste zijn (bijvoorbeeld omdat ze altijd 'hallo' zeggen, omdat ze traag rijden in de buurt van de kinderen,...).

Lab van Troje / Leefstraten

In de Leefstraten experimenteren bewoners samen met beleidsmakers met het vergroenen van hun straat. Onder het motto ‘betrokkenheid staat voorop’, cocreëren bewoners samen met vrijwilligers van Lab van Troje een duurzame droomstraat. Ze zoeken in de praktijk oplossingen voor meer groen, meer speelruimte, minder autogebruik en meer samenleven.

School in zicht

In Lokeren, Sint-Niklaas en Mechelen worden concentratiescholen buurtscholen, waar kansarme en kansrijke kinderen samen in de klas zitten. Doorheen het schooljaar worden er activiteiten georganiseerd voor kansrijke ouders, die zo de scholen beter leren kennen en kunnen netwerken met andere ouders. Op die manier raken kansrijke kinderen ingeschreven in buurtscholen, vaak in groepsverband. Zo zorgt vzw School in Zicht, samen met de stadsbesturen en met de steun van de Vlaamse overheid, voor een sociale mix in de scholen.

Sociale moestuin De Lochting

In de sociale moestuin ‘De Lochting’ in aandachtsbuurt Prinskouter staat tuinieren met maatschappelijk kwetsbare buurtbewoners centraal. Het tuinieren versterkt activiteiten tussen buurtbewoners en stimuleert daarnaast gezonde voeding. Het is een gezamenlijk initiatief van de stad, de sociale huisvestingmaatschappij De Nieuwe Haard en een aantal Welzijnsorganisaties (Samenlevingsopbouw, CAW, Vormingplus, de sociale kruidenier en de Vrolijke Kring).