De winnaars van de Matexi Award zijn bekend.
Ontdek wie het zijn.
De winnaars van de Matexi Award zijn bekend.
Ontdek wie het zijn.
Matexi Award

Wedstrijdreglement

1. Wat is de Matexi Award?
De Matexi Award bekroont succesvolle en beloftevolle projecten op wijk- of buurtniveau (in Vlaanderen, Brussel, Wallonië) die heel concreet inzetten op meer verbondenheid tussen buurtbewoners. Een onafhankelijke jury evalueert de initiatieven.

De Matexi Award lanceert daarom een oproep aan buurtbewoners, verenigingen en lokale besturen om zich kandidaat te stellen.
2. Wie kan zich kandidaat stellen?
De Matexi Award richt zich naar 2 doelgroepen:
 • Plaatselijke groepen, verenigingen, buurtbewoners of buurtvoorzieningen (geen overheden) met een boeiend, levendig project of initiatief dat heel concreet inzet op meer verbondenheid tussen de bewoners.
 • Plaatselijke besturen (lokale overheden) die een initiatief op wijkniveau realiseren dat heel concreet bijdraagt aan meer verbondenheid tussen de bewoners en dat ook toepasbaar kan zijn op andere buurten.

Voor elke doelgroep is er een apart kandidaatsdossier.

3. Beoordelingscriteria?
 • Behoort de kandidaat tot 1 van de 2 doelgroepen (plaatselijke vereniging of lokale overheid)?
 • Draagt het project concreet bij tot meer verbondenheid tussen de buurtbewoners?
 • Is het project al gerealiseerd of in volle uitvoering op het moment van de kandidaatstelling?
 • Is het project tijdelijk en duidelijk afgelijnd?
 • Is het project iets bijzonders, met andere woorden, behoort het niet tot de ‘gewone’ opdrachten van de initiatiefnemers?

Voor inspiratie: zie de lijst van de vorige winnaars op onze website.

4. Hoe een kandidatuur indienen?
 • Surf naar matexi-award.be.
 • Open het kandidaatsdossier.
 • Maak een keuze tussen (1) particulier (niet overheid) of (2) lokaal bestuur.
 • Vul de gevraagde informatie in.
 • Voeg eventueel aanvullende informatie toe.
 • Verzend het dossier online ten laatste op 24 april 2019.
5. Hoe verloopt het verder
 • Je krijgt meteen een bevestiging dat je project goed ontvangen is.
 • Een jury (zie verder) beoordeelt het project als volgt:
 • Past het in de oproep voor de Matexi Award (zie “criteria”)?
 • Hoe sterk, origineel, inspirerend, enthousiasmerend… is het project in vergelijking met de andere kandidaten?
 • De 5 beste projecten per doelgroep, dus 10 projecten, worden “laureaat”.
 • Per doelgroep (particulier of lokaal bestuur) worden 3 prijzen uitgereikt:
  een 1ste en een 2de prijs
  een publieksprijs op het moment van de prijsuitreiking
 • Op 23 mei 2019 krijg je bericht of je als laureaat bent geselecteerd.
6. Wat levert de Matexi Award u op?
Voor de plaatselijke particuliere initiatieven:
 • een 1ste prijs voor 1.500 euro
 • een 2de prijs voor 1.000 euro
 • de publieksprijs voor 1.000 euro

Voor alle 5 laureaten: een vermelding in de catalogus en op de Matexi-website een uitnodiging voor de plechtige uitreiking op 13 juni 2019 én een kans op de publieksprijs tijdens deze prijsuitreiking

Voor de lokale besturen:
 • een 1ste prijs voor 1.500 euro
 • een 2de prijs voor 1.000 euro
 • de publieksprijs voor 1.000 euro

Voor de 5 laureaten: een vermelding in de catalogus en op de Matexi-website en een uitnodiging voor de uitreiking op 13 juni 2019

De Matexi Award 2019 wordt uitgereikt door dhr. Herman Van Rompuy, minister van Staat, op 13 juni 2019 in de Engie Tower, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel.

7. De jury voor de Matexi Award 2019
De jury voor beoordeling van de Matexi Award 2019 bestaat uit:
 • Gaëtan Hannecart, CEO Matexi – voorzitter
 • Guy Redig, professor VUB, secretaris van de jury
 • Xavier Delmon, Tr@me, Administrateur
 • Sonja De Becker, Boerenbond, Directeur
 • Mieck Vos, VVSG, Algemeen Directeur
 • Mevrouw Chris Truyens, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Inhoudelijk directeur bij SAM
 • Sophie Van Malleghem, Koning Boudewijnstichting, Projectcoördinator
 • Serge Peeters, Chambre des urbanistes de Belgique, Voorzitter
8. Samengevat
Graag je kandidaatsdossier indienen op www.matexi-award.be
Indienen ten laatste op 24 april 2019.