De winnaars van de Matexi Award zijn bekend.
Ontdek wie het zijn.
De winnaars van de Matexi Award zijn bekend.
Ontdek wie het zijn.
Matexi Award

Privacy & Cookies

1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?
Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites van Matexi Group en de vennootschappen verbonden met Matexi Group (o.a. www.matexi.be en www.matexi.com).
2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Matexi Group is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

a. Om gevolg te geven aan je verzoeken en om je op de hoogte te houden

Wij verwerken jepersoonsgegevens wanneer je, bv. door inschrijving op onze nieuwsbrief of door de aanvraag van een brochure, vraagt om van onze activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties e.d.m. op de hoogte te worden gehouden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, voorkeurstaal en het project of de regio waarin je interesse hebt.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent dan wel op grond van je verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

b. Om je vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen

Als je ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij je persoonsgegevens verwerken om je vraag te beantwoorden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals je naam, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, correspondentie met Matexi Group en alle andere persoonsgegevens die je ons bezorgt die relevant kunnen zijn om je vraag te beantwoorden.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van je verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van Matexi Group om je te informeren over haar activiteiten.

c. Voor het technisch en functioneel management van onze website

We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van onze website, om de website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die je bezoekt, de browser die je gebruikt, de websites die je eerder bezocht, geografische gegevens zoals je locatie, voorkeurstaal en de tijd en duur van je bezoek. Dit doen we bv. aan de hand van cookies. Zie ook vraag 5: welke cookies gebruikt Matexi Group?

Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van Matexi Group om haar websites te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen.

4. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Matexi Group kan je gegevens delen met andere vennootschappen verbonden met Matexi Group. Daarnaast doet Matexi Group een beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings)activiteiten uit te voeren, zoals het hosten van de website. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

5. Welke cookies gebruikt Matexi Group?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen.

Cookievoorkeuren Internet Explorer
Cookievoorkeuren Firefox
Cookievoorkeuren Chrome
Cookievoorkeuren Safari

Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken als u cookies uitschakelt.

Matexi Group gebruikt verschillende soorten cookies:

  • Functionele cookies: zij vergemakkelijken en personaliseren uw website bezoek en uw gebruikservaring.
  • Analytische cookies (van derde partijen): zij verzamelen informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren (bv. Google analytics cookies).

Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek.

6. Wat met links naar andere websites en sociale media?

De website van Matexi Group kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. Matexi Group is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die websites van toepassing.

Als u inhoud van de Matexi Group website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de bezoekers van die sociale media zichtbaar zijn. Matexi Group is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die sociale media van toepassing.

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Matexi Group streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers.

8. Tot wie kan u zich richten om uw rechten uit te oefenen?

Je hebt het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door Matexi Group worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om te verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heb je eveneens ten alle tijde het recht om je toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van je toestemming.

De bovenstaande verzoeken kan je per e-mail richten aan info@matexi.be of per post op het bovenstaande adres. Matexi Group kan je verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

Indien je verdere vragen of klachten over deze website of over dit Privacy- en Cookiebeleid hebt, kan je je eveneens richten tot info@matexi.be . Je hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.